Dziś jest: Środa 17 stycznia 2018, imieniny: Antoniego i Rościsława

Regionalizacja

Województwo zachodniopomorskie, na obszarze którego leży gmina Stara Dąbrowa położone jest na północno-zachodnim krańcu Polski i stanowi znaczną część Pomorza Zachodniego.

Współczesna rzeźba terenu województwa, a tym samym i gminy Stara Dąbrowa, powstała w wyniku działalności lodowca skandynawskiego i jego wód roztopowych. Typową cechą obszaru województwa jest obfitość wód powierzchniowych, rzek, jezior i rozległych wód przymorskich Zalewu Szczecińskiego, co jest charakterystyczne dla krain pojeziernych.

Regionalizacja fizyczno-geograficzna

Pod względem fizyczno-geograficznym, gmina Stara Dąbrowa położona jest na obszarze następujących jednostek fizyczno-geograficznych Europy:
 • Region: Pozaalpejska Europa Środkowa;
 • Prowincja: Niż Środkowoeuropejski
 • Podprowincja: Pobrzeże Południowobałtyckie i Pojezierze Południowobałtyckie
 • Makroregion: Pojezierze Zachodniopomorskie
 • Mezoregion: Równina Nowogardzka (część) i Pojezierze Ińskie (najbardziej wysunięty na wschód kraniec gminy).

Regionalizacja geobotaniczna

 • Według podziału geobotanicznego Polski, gmina Stara Dąbrowa leży w obrębie:
  • Państwo: Holarktyka;
  • Obszar: Euro-Syberyjski;
  • Prowincja: Niżowo-Wyżynna Środkowoeuropejska;
  • Dział: Bałtycki;
  • Poddział: Pas Równin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich;
  • Kraina: Pojezierze Pomorskie.
 • Według podziału zaproponowanego przez Z. Czubińskiego (1950), pod względem geobotanicznym omawiany obszar należy do Bałtyckiej Krainy Lasów Bukowych i Mieszanych – okręgu zachodniego.
 • Według podziału na regiony geobotaniczne gmina Stara Dąbrowa leży na terenie:
  • Prowincja: Środkowoeuropejska;
  • Podprowincja: Południowobałtycka;
  • Dział: Pomorski Pojezierzy Środkowo-pomorskich;
  • Poddział: Nowogardzko-Choszczeński.

Regionalizacja przyrodniczo-leśna

 • Kraina: Bałtycka;
 • Dzielnica: Nizina Szczecińska;
 • Mezoregion: Równina Szczecińska

Regionalizacja zoogeograficzna

Zgodnie z regionalizacją zoogeograficzną obszar gminy Stara Dąbrowa stanowi część następujących jednostek zoogeograficznych:
 • Państwo: Holarktyda;
 • Podpaństwo: Palearktyka;
 • Prowincja: Europejsko – Zachodniosyberyjska;
 • Kraina: Południowobałtycka;
 • Dzielnica: Bałtycka.

Regionalizacja agroekologiczna

Według regionalizacji agroekologicznej województwo zachodniopomorskie nie tworzy osobnego regionu przyrodniczo-rolniczego. Stanowi ono wraz z województwem pomorskim część składową regionu, który można nazwać północno-zachodnim. Region ten dzieli się na dwa podregiony: Nizina Szczecińska i Pojezierze Pomorskie, w obrębie którego leży gmina Stara Dąbrowa

Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej



Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta



elektroniczny samorząd

Lokalne Centrum Certyfikacji



Dziennki Ustaw



Monitor Polski



e - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Styczeń 2018 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31