Dziś jest: Niedziela 25 marca 2018, imieniny: Marii i Wieńczysłąwa

PROW

W dniu 30 maja 2016r. Pan Mieczysław Włodarczyk Wójt Gminy Stara Dąbrowa  z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego podpisał umowę o przyznanie pomocy dla operacji „Przebudowa drogi wewnętrznej i odcinka drogi gminnej w miejscowości Parlino, przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Załęcze oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicko”.

Wniosek na w/w operację został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 12 stycznia 2016r. i został pozytywnie rozpatrzony. Wartość inwestycji  3 447.556,49 zł z tego dofinansowanie wynosi 2 189.673,00 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kicko

Zrealizowano ostatni etap zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej i odcinka drogi gminnej             w miejscowości Parlino, przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Załęcze oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicko” polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kicko. Na przebudowę wymienionej drogi Gmina Stara Dąbrowa zawarła umowę o przyznaniu pomocy na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Planowana inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 106 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4152Z. Obejmowała swoim zakresem poszerzenie jezdni, przebudowę istniejących chodników, budowę nowych chodników, przebudowę i budowę zjazdów, przebudowę skrzyżowań z drogą powiatową i wojewódzką, przebudowę przepustów oraz przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej. Po przeprowadzonym remoncie droga posiada jezdnię o szerokości 5,0 m wykonaną z betonu asfaltowego. Długość przebudowanego odcinka wynosi 2 522 m. Wykonawca robót na wyżej wymienione zadanie został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość całkowita przebudowy drogi w Kicku wyniosła 2 483 249,31 zł. Roboty nawierzchniowe w obrębie pasa jezdni miały na celu poprawę nośności oraz jakości nawierzchni.  Pozwoliło to na zwiększenie komfortu poruszających się po drodze pojazdów. Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, a także wpłynęła pozytywnie na estetykę miejscowości i jakość życia mieszkańców. Zamierzeniem tej inwestycji jest dostosowanie drogi do wciąż rosnącego ruchu komunikacyjnego. Przebudowane drogi będą służyć wsparciu rozwoju Gminy Stara Dąbrowa oraz całej społeczności lokalnej, zapewniając dogodny i bezpieczny dojazd.

Foto>>>>>>>>

 

 

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Załęcze

Dnia 30 listopada 2016 r. dokonano odbioru końcowego jednego z etapów zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej i odcinka drogi gminnej w miejscowości Parlino, przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Załęcze oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicko” polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Załęcze. Na przebudowę wymienionej drogi Gmina Stara Dąbrowa zawarła umowę o przyznaniu pomocy  na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przedmiotem inwestycji była modernizacja drogi wewnętrznej o długości 93,05 mb stanowiącej dojazd z drogi wojewódzkiej nr 142 do budynków mieszkalnych w miejscowości Załęcze. Prace obejmowały rozbiórkę istniejącej nawierzchni gruntowo – bitumicznej, ułożenie nowej z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego, budowę chodnika z betonowej kostki  brukowej oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Wykonawca robót na wyżej wymienione zadanie został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość całkowita przebudowy drogi w Załęczu wyniosła 131 280,18 zł natomiast kwota dofinansowania to 83 533,00 zł. Zrealizowana inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, a także wpłynie pozytywnie na estetykę miejscowości i jakość życia mieszkańców.

 

Galeria

 

 

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Parlino

                         

Dnia 30 listopada 2016 r. dokonano odbioru końcowego jednego z etapów zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej i odcinka drogi gminnej w miejscowości Parlino, przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Załęcze oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicko” polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Załęcze. Na przebudowę wymienionej drogi Gmina Stara Dąbrowa zawarła umowę o przyznaniu pomocy  na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przedmiotem inwestycji była modernizacja drogi wewnętrznej o długości 93,05 mb stanowiącej dojazd z drogi wojewódzkiej nr 142 do budynków mieszkalnych w miejscowości Załęcze. Prace obejmowały rozbiórkę istniejącej nawierzchni gruntowo – bitumicznej, ułożenie nowej z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego, budowę chodnika z betonowej kostki  brukowej oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Wykonawca robót na wyżej wymienione zadanie został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość całkowita przebudowy drogi w Załęczu wyniosła 131 280,18 zł natomiast kwota dofinansowania to 83 533,00 zł. Zrealizowana inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, a także wpłynie pozytywnie na estetykę miejscowości i jakość życia mieszkańców.
FOTO>>>>>>>

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

Lokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Marzec 2018 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31