Dziś jest: Czwartek 22 marca 2018, imieniny: Bogusława i Katarzyny

Ogłoszenie

2016-09-26 08:34:56

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stara Dąbrowa

Ogłasza nabór na stanowisko Wychowawca w placówce wsparcia dziennego – świetlicy środowiskowej

 w miejscowościach: Łęczyca, Storkówko, Parlino, Chlebowo, Krzywnica.

 

 1. Opis stanowiska
 • forma nawiązania stosunku pracy – umowa zlecenie
 • wymiar czasu pracy – 20 godzin tygodniowo
 • praca w godzinach popołudniowych
 1. Wymagania
 1. niezbędne:
 • wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo--wychowawczej,
  1.  
 • posiadanie pełni władzy rodzicielskiej tj. osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
 • wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 1. dodatkowe:
 • umiejętność pracy z dziećmi
 • zdolności animacyjne i organizacyjne
 • predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.
 1. Zakres wykonywanych zadań:
 1. prowadzenie zajęć opiekuńczych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym i pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych
 2. pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, organizacja czasu wolnego, organizacja zabaw, zajęć ogólnorozwojowych, rekreacyjnych, i rozwój zainteresowań wychowanków świetlicy,
 3. prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień
 4. współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci oraz wspieranie wychowawczej roli rodziny
 5. współpraca z instytucjami i specjalistami (m.in. szkoła, placówki medyczne, kuratorzy sądowi, terapeuci, psycholodzy i innymi placówkami wynikającymi z rozpoznanych problemów),
 6. prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej dzieci i funkcjonowania świetlicy,
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny i życiorys (C.V.) opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)”,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • roczny program pracy świetlicy

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do dnia 30 września 2016 r. do godziny 15.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie (obecnie mieści się w Gminnym Centrum Kultury, 73-112 Stara Dąbrowa 30 c)

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko: wychowawca w placówce wsparcia dziennego – świetlicy środowiskowej”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Informacje o ogłoszeniu udzielane są pod nr tel. 91 573 98 20

Wójt Gminy

Mieczysław Włodarczyk

Stowarzyszenia WIR Wiejska Inicjatywa Rozwoju

2016-09-19 13:55:10

 

 

Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2   Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

2016-09-08 15:27:02

2016-09-08 13:41:39

Ogłoszenie

2016-09-06 09:16:41

OGŁOSZENIE

o zbiórce odpadów wielkogabarytowych

« poprzednie1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 137   następne »

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

Lokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Marzec 2018 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31