Wejście do serwisu >>>  

INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie uprzejmie informuje,
że woda w miejscowościach Chlebówko, Chlebowo, Rosowo, Wiry odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym
zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia.
W załączeniu komunikat PSSE Stargard nr. 3/2017 stwierdzający przydatność wody do spożycia.>>>>>>>

Komunikat 2>>>>>>>>>>>

INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

  GMINY STARA DĄBROWA   

W związku z powyższym podajemy do wiadomości nowy numer rachunku bankowego:

  - nazwa:             Gmina Stara Dąbrowa Stara Dąbrowa 20   73-112 Stara Dąbrowa

                                    Bank Pekao S.A. Oddział w Stargardzie

- nr rachunku:                  54 1240 3901 1111 0010 7358 4013

 

(wiecej wewnątrz serwisu)

 

 

Informujemy że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obecnie mieści się m.Stara Dąbrowa 20

(w budynku Urzędu Gminy)