Wejście do serwisu >>>
 
Pliki PDF do wydrukowania i złożenia w GOPS  Stara Dąbrowa
w celu uzyskania Swiadczenia Wychowawczego
 

Wniosek o Ustalenie Prawa Do Świadczenia Wychowawczego

Oświadczenie o Odpowiedzialności Karnej

Oświadczenie o Wysokości Składek Na Ubezpieczenie Zdrowotne

Oświadczenie o Dochodach

 

 

Konsultacje społeczne dotyczące „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stara Dąbrowa"

 

Zarządzenie Nr 46_2016 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 maja 2016 r

Projekt uchwały Rady Gminy Stara Dąbrowa  w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia PGN dla Gminy Stara Dąbrowa

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stara Dąbrowa

Załączniki i tabele do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stara Dąbrowa

Fromularz zgłaszania uwag i wniosków

Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Stara Dąbrowa , z dnia 20 czerwca 2016 r., w sprawie przedłużenia terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Stara Dąbrowa, w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stara Dąbrowa